Odbahnění rybníka

Vodní dům Hulice

Příprava pro komunikace na stavbě Vodní dům Hulice. Práce zahrnovali výkopy pro komunikace a následné zavezení podkladových vrstev.

Čištění potoka

Čištěni potoka + pokládka panelů přes brod

Propust D1

Terení úpravy pří stavbě dálnice D1 teréní úpravy pro propust