Rekonstrukce kolejiště

rekonstrukce kolijiště Vlašim-Benešov 5.10. 2013

Výkop trativodu u rodin. domu

Základy plotu

Výkop základů rodinného domu