Zpevňování silnic Zdebuzeves

Výstavba silnic – sanace, škarpy, teréní úpravy

Úklid dvora Jezero

Cca 140 tun odpadu.

Výkop rybníčku Pacov