Rehabilitační ústav Kladruby

Izolace domu – hloubka výkopu 4,5 m s 2 metry hlubokým zářezem.

Základy RD v Lukavci

Základy RD Dolní Kralovice

Skrývka ornice, výkop základových spár RD Dolní Kralovice 220 m2

Demolice starého bazénu a bagrování nového koupacího jezírka.

Ve spolupráci www.blahovaarchitektura.cz