Demolice a výkop v Tomicích

Demolice starého objektu, následné bagrování základových spár se sklepem.