Úpravy mostu

Odebírání zeminy z kamenné klenby mostu.