Příprava pod zámkovou dlažbu

Píprava pro zámkovou dlažbu v Uříněvsi ulice – Rozdělená 28.8.2012-5.12.2012 firma COLAS a.s.