Vodní dům Hulice

Příprava pro komunikace na stavbě Vodní dům Hulice. Práce zahrnovali výkopy pro komunikace a následné zavezení podkladových vrstev.