Výkop uvnitř budovy

Zemní práce lze provádět i uvnitř budov pokud to vstupní rozměry dovolí, provedení drenáží v podlaze + příprava pro vrchní beton.