Základy RD Dolní Kralovice

Skrývka ornice, výkop základových spár RD Dolní Kralovice 220 m2